August 11, 2016

Prijava novih članica

PRIJAVNI FORMULAR

Glavni kriterijumi za prijem u članstvo su sledeći:

- Organizacija mora biti neprofitna organizacija

- Organizacija mora biti registrovana u APR-u

- Organizacija mora imati iskustvo u oblasti radne grupe po pregovaračkim poglavljima za koje se prijavljuje

- Organizacija mora da poseduje volju i sposobnost da doprinese radu VIEU

Prijemom u VIEU nove članice će:

- Biti informisane o svim aktivnostima VIEU i svim donesenim odlukama koje se odnose na njeno delovanje

- Biti informisane o prilikama za finansiranje i jačanje kapaciteta, kao i o predstojećim sastancima i događajima VIEU

- Biti u prilici da doprinesu kreiranju politika VIEU i izjasne nedoumice u vezi sa VIEU procedurama i realizacijom aktivnosti

- Biti u mogućnosti da, uz saglasnost osnivačkih organizacija VIEU prisustvuju sastancima Saveta VIEU

Odgovornosti članica VIEU su sledeće:

- Da doprinose razvoju i implementaciji VIEU politika i programa

- Da dele svoje ekspertize i iskusta sa ostalim članicama VIEU

- Da po potrebi učestvuju u aktivnostima VIEU

- Da održavaju svoj neprofitni status i nivo uključenosti u aktivnostima VIEU

Sending