Socijalna politika i zapošljavanje, preduzetništvo i industrijska politika, regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata

Poglavlja 19, 20 i 22