Preporuke potrošača upućene nadležnim organima u cilju unapređivanja položaja potrošača

Na osnovu pregleda stanja u oblasti zaštite potrošača i bezbednosti hrane, Asocijacija potrošača Srbije – APOS, donosi Preporuke potrošača upućene nadležnim organima u cilju unapređivanja položaja potrošača Zakon o bezbednosti hrane (“Sl. glasnik RS”, br. 41/2009, stupio na snagu 10. juna 2009.god.) je svojim odredbama pružio relativno jasan i veoma primenjiv pravni okvir. Međutim, činjenice Read more about Preporuke potrošača upućene nadležnim organima u cilju unapređivanja položaja potrošača[…]

Sastanak Radne grupe za zaštitu potrošača i zdravlja, bezbednost hrane, veterinarsku i fitosanitarnu politika (poglavlja 28 i 12)

Sastanak Radne grupe VIEU za poglavlja 12 i 28. održan je sa početkom u 10 časova u prostorijama Nezavisnog društva novinara Vojvodine, 28.09.2016. Na početku sastanka Helena Miličević, predstavnica APOS-a, je istakla da je u okviru pregovaračkog procesa izuzetno važna saradnja između civilnog i državnog sektora, jer se na takav način omogućavaju konsultacije sa svim Read more about Sastanak Radne grupe za zaštitu potrošača i zdravlja, bezbednost hrane, veterinarsku i fitosanitarnu politika (poglavlja 28 i 12)[…]