Preporuke potrošača upućene nadležnim organima u cilju unapređivanja položaja potrošača

aposNa osnovu pregleda stanja u oblasti zaštite potrošača i bezbednosti hrane, Asocijacija

potrošača Srbije – APOS, donosi
Preporuke potrošača

upućene nadležnim organima u cilju unapređivanja položaja potrošača

Zakon o bezbednosti hrane (“Sl. glasnik RS”, br. 41/2009, stupio na snagu 10. juna
2009.god.) je svojim odredbama pružio relativno jasan i veoma primenjiv pravni
okvir. Međutim, činjenice koje ne govore u prilog dobrog sprovođenja ovog Zakona
su sledeće:
 Stručni savet za procenu rizika, još uvek nije formiran
 Sistem brzog obaveštavanja i uzbunjivanja – RASFF, još uvek nije uspostavljen
Iako se u medijima može čuti da smo na korak od formiranja Stručnog saveta za procenu
rizika i iako je to jedna veoma ohrabrujuća vest, vreme koje je proteklo od početka
primene Zakona o bezbednosti hrane je dugo i ovaj Savet bi možda do sada efikasno
preventivno delovao. Zadatak Stručnog saveta je da koristeći naučna saznanja radi
procenu rizika, a rezultat te procene treba da bude dostavljen Vladi RS koja vrši
upravljanje rizikom i svim zainteresovanim stranama (potrošači, industrija).

Preuzmite dokument

Edukativna TV emisija na RTV1 „Potrošački reporter“ 11.03.2017

Edukativna TV emisija na RTV1 „Potrošački reporter“ 22.04.2017