‘Non-paper’ o trenutnom stanju u poglavljima 23 i 24

1. Uvod i sažetak

Prema opštoj poziciji EU za pregovore o pristupanju Srbije („Pregovarački okvir“), Komisija je

dužna da uredno obaveštava o stanju napredovanja pregovora po poglavljima „Pravosuđe i osnovna

prava“ (poglavlje 23) i „Pravda, sloboda i bezbednost“ (poglavlje 24), i da izveštava Savet dvaput

godišnje. Od otvaranja pregovora o pristupanju u julu 2016. godine i nakon predstavljanja

godišnjeg izveštaja za Srbiju u novembru 2016. godine, ovaj izveštaj je drugi polugodišnji

pregled trenutnog stanja. On predstavlja napredak Srbije u sprovođenju Akcionih planova za

poglavlja 23 i 24. Zasniva se na izveštajima Srbije o sprovođenju tih akcionih planova, o

informacijama datim u kontekstu Pododbora za pravosuđe, slobodu i bezbednost (8. i 9. februar

2017.) kao i o nizu drugih izvora, uključujući i ekspertske misije i izveštaje međunarodnih

organizacija i civilnog društva.

Preuzmite dokument