Trening „Regionalna politika i koordinacija strukturnih fondova“

Subotica, 30. jun 2017

Trening _Regionalna politika i koordinacija strukturnih fondova

Trening je organizovala LDA Subotica u saradnji sa gradskom kućom, odnosno Kancelarijom za lokalni ekonomski razvoj.

Gospodin Pejović je predstavio zakonodavni okvir za uspostavljanje institucionalnih struktura koje moraju postojati kako bi se omogućilo višegodišnje programiranje na nacionalnom i regionalnom nivou i fleksibilnost budžeta, obezbedili nacionalni i lokalni kapacitete za sufinansiranje, i osigurale bezbedne i efikasne finansijske kontrole i revizije intervencija.Trening je pripremio i vodio g. Andrija Pejović, viši trener i konsultant, i član Nacionalnog konventa u EU.

Države članice moraju generalno poštovati zakonodavstvo EU u odabiru i implementaciji projekata u područjima vezanim za regionalnu politiku i strukturne instrumente, kao što su javne nabavke, konkurencija i životna sredina, nediskriminacija i ravnopravnost polova. Države članice moraju uspostaviti adekvatan institucionalni okvir. To podrazumeva uspostavljanje i delotvorno funkcionisanje svih struktura na nacionalnom i regionalnom nivou koje zahtevaju propise, kao i uspostavljanje sistema za implementaciju sa jasnom definicijom zadataka i odgovornosti uključenih tela. Institucionalni okvir takođe zahteva uspostavljanje efikasnog mehanizma za međusektorsku koordinaciju, kao i uključivanje partnera i konsultovanje sa širokim spektrom organizacija u pripremi i implementaciji programa. Gospodin Pejović je naglasio potrebu za dugoročnim planiranjem politike i usvajanjem nacionalne razvojne strategije kao opšteg okvira za korišćenje raspoloživih fondova EU kada se Srbija pridruži punopravnom članstvu. U raspravi su neki učesnici izrazili zabrinutost u pogledu kašnjenja u procesu reforme javne uprave, kao i kapaciteta opština za uspostavljanje struktura međuopštinske saradnje, što je neophodan preduslov za bolju iskorišćenost ovih sredstava. Štaviše, u pomenutoj debati bili naglašeni primeri nedavno pridruženih država članica – poput Hrvatske, Bugarske, Slovačke i Poljske, koji nisu promenili jednom uspostavljene strukture EU integracije i pridruživanja – kako je to slučaj sa Srbijom koja transformiše na primjer Kancelariju za evropske integracije i formira ministarstvo. U zaključku su date konkretne preporuke u smislu profesionalnog razvoja ljudskih resursa i potrebe za zadržavanjem iskusnih profesionalaca za upravljanje EU projektima u nadležnim ministarstvima.