Trening „Regionalna politika i koordinacija strukturnih fondova“

Subotica, 30. jun 2017 Trening je organizovala LDA Subotica u saradnji sa gradskom kućom, odnosno Kancelarijom za lokalni ekonomski razvoj. Gospodin Pejović je predstavio zakonodavni okvir za uspostavljanje institucionalnih struktura koje moraju postojati kako bi se omogućilo višegodišnje programiranje na nacionalnom i regionalnom nivou i fleksibilnost budžeta, obezbedili nacionalni i lokalni kapacitete za sufinansiranje, i Read more about Trening „Regionalna politika i koordinacija strukturnih fondova“[…]