Konferencija Obnovljivi izvori energije “CILj ili SREDSTVO” – sektorske perspektive

obnovljivi_izvori

U utorak, 21. Marta 2017. Pokret gorana Vojvodine organizovao je Konferenciju Obnovljivi izvori energije “CILj ili SREDSTVO” – sektorske perspektive, na kojoj su kroz stručni deo prikazali predstavnici tri sektora, javnog, privatnog i civilnog. Govornici su bili:

u uvodnom obraćanju: predstavnik REK-a (Regionalna agencija za zaštitu životne sredine)

u poziciji javnog sektora: Dragana Radulović, Odsek za klimatske promene u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine,

u poziciji privatnog sektora: Ivana Ostoić, stručna saradnica kompanije “REECO SRB”, u poziciji civilnog sektora: Nataša Đereg, direktorka “CEKOR”, Subotica, koordinatorka grupe za Poglavlje 27 u “Nacionalnom konventu o EU”.

Konferencija je imala za cilj da predstavi trenutnu poziciju sva tri sektora – javnog, privatnog i civilnog, u oblasti korišćenja obnovljivih izvora energije sa ciljem unapređenja energetske efikasnosti i zaštite životne sredine, da upozna prisutne sa potencijalima i izazovima koji postoje u ovoj oblasti kada je reč o pregovaračkom poglavlju 27 i da uključi sve zainteresovane strane u predstojeću inicijativu na nacionalnom nivou. Na jednom mestu se okupilo 60 predstavnika sva tri sektora, predstavili su se raspoloživi resursi i pozicije, sagledalo se šta je do sada urađeno i šta nas očekuje kada je reč su u pitanu obnovljivi izvori energeije i pregovaračko poglavlje 27.
Anketa

Tokom konferencije napravljena je kratka anketa o prethodnom nivou informisanosti učesnika na teme koje su se obrađivale na konferenciji. Na skali od 1 do 4 učesnici konferencije su procenili svoja znanja iz sledećih oblasti:

Učesnici su najviše bili upoznati sa uticajem klimatskim promena na životnu sredinu (prosečna ocena 3)

Smatraju da su nešto manje upoznati sa obavezama države prema međunarodnim konvencijama i pristupanju EU u oblasti energetske efikasnosti i upotrebe obnovljivih izvora energije, te potencijalom obnovljivih izvora energije (prosečna ocena 2,97)

Prostora za unapređene informisanosti učesnika postoji na temama postojećih zakonskih regulativa i drugih politika u vezi sa temom energetske efikasnost (proesčna ocena 2,73), te prenosom nadležnosti i obaveza na niže nivoe upravljanja, počevši od ministastva, preko pokrajinskog sekretarijata do lokalne samouprave i modelima saradnje sa drugim sektorima (prosečna ocena 2,63).

Učesnici su ocenili da im je najviše informacija potrebno kada su u pitanju mogućnosti finansiranja projekata za upotrebu obnovljivih izvora energije (Prosečna ocena 2,5)