Obuka organizcija civilnog društva za poglavlje 19

U Rumi je 6. marta održana obuka i konsultacije sa lokalnim OCD u oblasti pregovaračkog Poglavlje 19 – Socijalna politika i zapošljavanje. Treneri/predavači bili su Tijana Kljajević iz Fondacije Centar za demokratiju i Žarko Šunderić iz Centra za socijalnu politiku, koji su ujedno i članovi Nacionalnog Konventa za EU. Obuka je održana u Kulturnom centru Ruma, a pripreme i organizacija urađene u saradnji sa Kancelarijom za lokalni ekononmski razvoj opštine Ruma.

Na obuci je ukupno prisustvovalo 23 predstavnika lokalnih OCD, od kojih je posebno značajno naglasiti aktivno učešće Unije poslodavaca Vojvodine, lokalnih Romskih udruženja – koji su već upoznati sa tematikom, kao i novih lokalnih OCD, uključujući Somborski edukativni centar i Asocijaciju malih preduzetnika Ruma.

Sama organizacija treninga, metodološki pristup realizovan kao interaktivna debata i kvalitet trenerskih prezentacija ocenjeni su veoma visoko sa korisnim i konkretnim informacijama za aktivnosti lokalnih OCD. Upućen je i poziv svim učesnicima da se aktivno uključe u rad radnih grupa Nacionalnog Konventa i svojim predlozima doprinesu konsultativnom procesu od momenta objavljivanja Akcionog plana za ovo poglavlje, koje se očekuje u narednim mesecima. To takodje znači da je ova inicijativa blagovremeno pokrenuta i da se može očekivati aktivno uključivanje zainteresovanih organizacija.

Naredni koraci su priprema i realizacija obuke/konsultovanja sa OCD u oblasti pregovarčkih poglavlja 20 i 22. i izrada baze lokalnih OCD u cilju njihovog adekvatnog informisanja i uključivanja u konsultativni proces kroz radne grupe Nacionalnog Konventa uz podršku i tematsko umrežavanje kroz VIEU.