Sastanak Radne grupe VIEU za inforaciono društvo i medije (Poglavlje 10)

pog10-1Sastanak Radne grupe VIEU za informaciono društvo i medije (Poglavlje 10), održan je 22.11.2016. sa početkom u 10 sati u prostorijama Novosadske novinarske škole Novi Sad. Sastanku je prisustvovao i član pregovaračkog tima, Slobodan Arežina, koji je naglasio da je u ovom poglavlju dominantno informaciono društvo u odnosu na medije ali da se stvaranjem uslova za slobodno tržište stvaraju uslovi i za slobodu medija.

U najnovijem izveštaju Evropske komisije uočeno je nekoliko problema u vezi sa poglavljem 10. Digitalna agenda Evrope obuhvata ubrzanu digitalizaciju medija. Predlog Zakona o telekomunikacijama je završen a u pripremi je i Zakon o širokopojasnom internetu. Nosilac ovog procesa je Ministarstvo telekomunikacija. Problem je u lošoj komunikaciji među ministarstvima koja samostalno rade na delovima propisa. Drugi problem su kapaciteti i zaštita konkurencije na tržištu elektronskih operatera a pregovori između Ministarstva i operatera su trenutno u toku“, rekao je Arežina.

Na sastanku je zaključeno da je neophodno uspostaviti saradnju sa nosiosima pokrajinske vlasti i Nacionalnim konventom za EU. Organizacije članice VIEU ponudiće svoje kapacitete i viđenje o tekućem pregovaračkom procesu. VIEU će se posebno fokusirati na interese građana Vojvodine i unapređenje evroentuzijazma.

Profesor Akademije umetnosti u Novom Sadu Siniša Isakov, rekao je da je sektor komunikacija u pogledu BDP-a u plusu, dok je medijski sektor u minusu. „Javni servisi su u poslednje četiri godine imali četiri različita koncepta finansiranja. Sa ovakvom situacijom nikada nećemo biti primljeni u Evropsku uniju i zbog toga je važno okupiti tim koji će početi da otvara pitanja i nudi rešenja koja se do sada nisu pominjala“, naveo je Isakov.

pog10-2Predsednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine, Nedim Sejdinović rekao je da sve zavisi od volje organizacija civilnog društva da se angažuju u pregovaračkom procesu i da je važno da Srbija ne propusti svoju šansu da sprovede reforme pre nego što formalno uđe u EU. Sejdinović je naveo primer izrade Memoranduma o bezbednosti novinara – „Ova aktivnost trebalo je da bude završena početkom 2016, ali nije zato što su Ministarstvo, tužilaštvo i MUP ponudili prazno slovo na papiru. Udruženja su reagovala, uključili su javnost i napravili svoj predlog memoranduma ali do sada se ništa nije rešilo.“

Organizacije koje su formirale Radnu grupu za poglavlje 10 u okviru VIEU su Centar za regionalizam, Građanska akcija Pančevo, Novinarska asocijacija Rusina, Edukativni centar, Centar za podršku ženama, Nezavisno društvo novinara Vojvodine i Novosadska novinarska škola.

Nakon sastanka Radne grupe predstavnici organizacija prisustvovali su obuci o digitalnom marketingu i komunikaciji sa ciljnim grupama i stejkholderima u cilju povećanja vidiljivosti VIEU.

Sastanak Radne grupe i obuka članica VIEU podržali su TACSO kancelarija u Srbiji i Fondacija za otvoreno društvo.

S astanak Radne grupe VIEU za informaciono društvo i medije (Poglavlje 10), održan je 22.11.2016. sa početkom u 10 sati u prostorijama Novosadske novinarske škole Novi Sad. Sastanku je prisustvovao i član pregovaračkog tima, Slobodan Arežina, koji je naglasio da je u ovom poglavlju dominantno informaciono društvo u odnosu na medije ali da se stvaranjem uslova za slobodno tržište stvaraju uslovi i za slobodu medija.

U najnovijem izveštaju Evropske komisije uočeno je nekoliko problema u vezi sa poglavljem 10. Digitalna agenda Evrope obuhvata ubrzanu digitalizaciju medija. Predlog Zakona o telekomunikacijama je završen a u pripremi je i Zakon o širokopojasnom internetu. Nosilac ovog procesa je Ministarstvo telekomunikacija. Problem je u lošoj komunikaciji među ministarstvima koja samostalno rade na delovima propisa. Drugi problem su kapaciteti i zaštita konkurencije na tržištu elektronskih operatera a pregovori između Ministarstva i operatera su trenutno u toku“, rekao je Arežina.

Na sastanku je zaključeno da je neophodno uspostaviti saradnju sa nosiosima pokrajinske vlasti i Nacionalnim konventom za EU. Organizacije članice VIEU ponudiće svoje kapacitete i viđenje o tekućem pregovaračkom procesu. VIEU će se posebno fokusirati na interese građana Vojvodine i unapređenje evroentuzijazma.

Profesor Akademije umetnosti u Novom Sadu Siniša Isakov, rekao je da je sektor komunikacija u pogledu BDP-a u plusu, dok je medijski sektor u minusu. „Javni servisi su u poslednje četiri godine imali četiri različita koncepta finansiranja. Sa ovakvom situacijom nikada nećemo biti primljeni u Evropsku uniju i zbog toga je važno okupiti tim koji će početi da otvara pitanja i nudi rešenja koja se do sada nisu pominjala“, naveo je Isakov.

P