Sastanak Radne grupe VIEU za poljoprivredu i ruralni razvoj (Poglavlje 11)

9-92016-1Sastanak Radne grupe VIEU za poljoprivredu i ruralni razvoj (Poglavlje 11), održan je 09.09.2016. sa početkom u 11 sati u prostorijama Nezavisnog društva novinara Vojvodine u Novom Sadu.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Pčelarske organizacije Vojvodine, Fondacije za razvoj domaćinstava, Agrosmarta, Centra za organsku proizvodnju, Unije poslodavaca Vojvodine, Zelene mreže Vojvodine, Centra za regionalizam, i Asocijacije poljoprivrednika.

Na početku sastanka Aleksandar Popov je istakao značaj formiranja Vojvođanske inicijative za EU, čiji je cilj da pre otvaranja, u ovom slučaju Poglavlja 11, poljoprivredni proizvođači i stanovnici u ruralnoj sredini Vojvodine dobiju jasnu sliku o politici koja se tiče poljoprivrede i ruralnog razvoja EU. On je istakao da je potrebno shvatiti moguće domete, gde se može aktivno doprineti, a zatim posmatrati interese Vojvodine. Predstavio je važnost edukacije, okupljanja interesnih grupa, načina rada i prvenstveno delovanja prema javnosti.

9-92016-2U nastavku sastanka Olivera Radovanović istakla je da je pristupni proces veoma kompleksan i zahteva učešće celog društva. Ona je navela da imamo sa jedne strane informisane ljude u vladinim institucijama, a sa druge neobavešteno građanstvo, pogotovo u ruralnoj sredini. U tom smislu Vojvođanska inicijativa za EU, čiji je jedan od ciljeva i dopunjavanje znanja, odnosno širenje informacija, je izuzetno značajna.

Nakon diskusije u kojoj su učestvovali svi prisutni članovi, zaključeno je da je potrebno sugerisati Ministarstvu poljoprivrede da je neophodno napraviti novu Strategiju poljoprivrede i ruralnog razvoja Srbije koja će biti više posvećena pravcima/prioritetima budućeg razvoja i merama, a manje analizi postojećeg stanja.

Veselina Pelagić, predstvanica Fondacije za razvoj domaćinstva, je navela da je od velike važnosti uređen i lokalni sistem, i edukacija, i da je važno pratiti zakone.

Gordana Radović, predstavnica Unije poslodavaca Vojvodine, je istakla važnost razvoja ruralnog turizma, a Stojan Anđelković, kao predstavnik pčelara, istakao je veliku neorganizovanost društva, postojanje jakih pojedinaca, kao i nedostatak edukacije.

Članovi su se složili da prioritetne teme Radne grupe u narednom periodu budu problem prodaje obradivog zemljišta u Vojvodini strancima i kontrola upotrebe pesticida.

Zaključak prvog sastanka jeste da Radnu grupu čeka obiman i složen posao koji će ići u dva pravca – ka donosiocima odluka i ka informisanju poljoprivrednih proizvođača o ovom zahtevnom procesu.

Članovi Radne grupe su: Zelena mreža Vojvodine, Centar za regionalizam, Savez pčelara Vojvodine,Centar za organsku proizvodnju Selenča, Info centar za ruralni razvoj Agrosmart, Fondacija za razvoj domaćinstva, Unija poslodavaca Vojvodine, Asocijacija poljoprivrednika i Vojvođanski projektni centar. Radna grupa sarađuje sa Pregovaračkim timom Srbije sa EU.