Tanja Miščević učestvovala u treningu koji je Vojvođanska incijativa za EU organizovala za svoje članice

vesti_tanja1Vojvođanska inicijativa za EU koju čini mreža od preko 30 nevladinih organizacija iz Vojvodine, organizovala je 28. Juna 2016. godine u Novom Sadu jednodnevni trening kojim je mobilisano civilno društvo Vojvodine da aktivnije učestvuje u institucionalnim procesima vezanim za pridruživanje Srbij EU. Prvenstveni cilj ove mreže je da jasnije predstavi interese i specifičnosti Vojvodine u pregovaračkom procesu u okviru poglavlja od posebne važnosti za Vojvodinu, kao i da bude aktivni protagonista u dijalogu sa institucijama i nosiocima vlasti kako bi se postojeće javne politike i prakse razvijale u punom interesu gradjana/ki Vojvodine.

 

Trening su držali Tanja Mišćević šefica pregovaračkog tima i njegovi članovi Nebojšavesti_tanja2 Lazarević i Vladimir Ateljević. U svom izlaganju Tanja Miščević je govorila o osnovnim principima na kojima je zasnovana ideja o ujedinjenoj Evropi kao i o društveno poltičkom i storijskom kontekstu u okviru kojeg je ona nastajala. Ona je tom prilikom istakla dva osnovna principa: ekonomsko povezivanje vropskih država sa intencijom da se ekonomski faktor „preliva“ (eng. Spilover) na sve druge oblasti života u takvoj zajednici i izgradnja visokog stepena bezbednosti koji podrazumeva odricanje jednog dela suvereniteta država koje su člance Evropske unije. Ona je takođe govorila o tremutnoj situaciji nakon referenduma o istupanju Velike Britanije iz EU kao i perpektivama proširenja EU sa posebnim osvrtom na zapadni Balkan.

vesti_tanja3Vladimir Ateljević i Nebojšla Lazarević su za učesnike treniga prezentovali mehanzme, procedure i tehničke detalje vezanih za proces pregovora Srbije sa EU. Oni su naglasili da pregovori sa EU pored jasno definisanih ciljeva u oblasti ekonomije i bezbednosti imaju i ne manji zadatak da  redizajniraju poltički sistem bivših socijalističkih država koje ulaze u EU a to podrazumeva slobodne izbore i promenu ekonomskog sistema.

Lazarević i Ateljević su istakli da je važno da se u proces pregovora uključene svi akteri potličkog i ekonomskog života jer će oni biti ne samo korektori postojećeg sistema, već i implementatori novih rešenja u oblasti poltike i ekonomije. Oni su takođe istakli da Srbija nažalost nema dovoljno kapaciteta da brzo izvrši ekonomske i društvene reforme. Uključivanje nevladinog sektora u procese reformi je dragocen doprinos nastojanju Srbije da te reforme što uspešnije sprovede. Vojvođanska incijativa za EU je dobar primer takvih napora i trening u Novom Sadu je samo jedan od niza koji će se organizovati u okviru aktivnosti ove mreže.