Vojvođanska inicijativa za EU za partnerstvo između civilnog i javnog sektora – Konferencija

Organizacije civilnog društva Vojvodine udružene u Vojvođansku inicijativu za EU organizovale su, 17. Marta u Novom Sadu, konferenciju „Vojvođanska inicijativa za EU – partnerstvo civilnog i javnog sektora” uz pokroviteljstvo Skupštine AP Vojvodine i TACSO kancelarije u Srbiji. Konferencija je održana sa ciljem da se podrži saradnja javnog i civilnog sektora u oblastima koje su Read more about Vojvođanska inicijativa za EU za partnerstvo između civilnog i javnog sektora – Konferencija[…]