Vojvođanska inicijativa za EU

O nama

VOJVOĐANSKA INICIJATIVA ZA EU
VIEU

Vojvođanska inicijativa za EU je formirana 9. marta 2016. godine od strane organizacija civilnog društva u Vojvodini sa ciljem da se artikulišu interesi građana ove pokrajine u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji. Ovoj odluci prethodio je konsultativni sastanak organizacija održan na inicijativu Centra za regionalizam, a podržan od strane TACSO-a, na koji se odazvao veliki broj OCD Vojvodine. Već 17. marta 2016. godine Vojvođanska inicijativa za EU, u partnerstvu sa skupštinom AP Vojvodine je organizovala konferenciju sa ciljem da se podrži saradnja javnog i civilnog sektora u oblastima koje su od ključnog interesa za građanke i građane Vojvodine a gde ključno mesto zauzima pristupanje Srbije EU i doprinos pokrajinskih organa i organizacija civilnog društva ovom procesu. Konferenciji je prisustvovao značajan broj visokih domaćih i međunarodnih zvaničnika, uključujući i predstavnike pregovaračkog tima, koji su podržali inicijativu i zajedno sa svim učesnicima usvojili Zajedničku izjavu učesnika konferencije “Vojvođanska inicijativa za EU – partnerstvo civilnog i javnog sektora”. 24 marta 2016. odbor za EU integracije je usvojio zaključak o partnerstvu između Skupštine AP Vojvodine i Vojvođanske inicijative za EU gde je takođe predloženo da se uvede nova institutcija „prazne stolice“ gde će civilni sektor moći da iznese stavove civilnog društva bez prava odlučivanja. Vojvođanski inicijativu za EU su potpisivanjem Sporazuma o osnivanju formirale sledeće organizacije: Centar za regionalizam, Novosadaska novinarska škola, Zelena mreža Vojvodine, Asocijacija potrošača Srbije (APOS), Centar lokalne demokratije (LDA), Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Građanski fond Panonija i Pokret gorana Vojvodine. Rad VIEU nadgleda Savet koji se sastoji od osnivačkih organizacija VIEU. Savetom predsedava predstavnik Sekretarijata VIEU. Sekretarijat VIEU nalazi se pri Centru za regionalizam koji koordinira radom VIEU.

Novosti

kONTAKT